Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
United States Artists
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη, μέσω του United States Artists και ενός συνασπισμού μη κερδοσκοπικών χρηματοδοτών μεμονωμένων καλλιτεχνών, ένα εθνικό ταμείο, το Artist Relief Fund, με σκοπό την παροχή χρηματικών βραβείων σε καλλιτέχνες με επιτακτικές ανάγκες εξαιτίας της πανδημίας. Η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί μέρος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του ΙΣΝ, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2021
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2016
Ηνωμένες Πολιτείες