Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Unicorn Theatre
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2005
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κατασκευή και τον εξοπλισμό ενός νέου θεάτρου και εκπαιδευτικού κέντρου, ειδικά σχεδιασμένου για παιδιά, προκειμένου το Unicorn Theatre να συνεχίσει το έργο του για την παροχή υψηλής ποιότητας θεάτρου σε παιδιά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες και από οικογένειες με οικονομική δυσχέρεια.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2015
Ηνωμένο Βασίλειο