Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης - Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οργανισμός
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της συνέχισης του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος επιπέδου Master με θέμα την κοινωνική αλληλεγγύη, την ιστορίας της φιλανθρωπίας, τη διαχείριση μη κυβερνητικών οργανισμών και τη λειτουργία κοινωφελών ιδρυμάτων για μεταπτυχιακούς φοιτητές από τρία Ελληνικά δημόσια πανεπίστημια.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό