Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Times Square District Management Association, Inc.

Οργανισμός
Times Square District Management Association, Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά στηρίζει την Times Square Alliance για τη διοργάνωση της διαδραστικής εγκατάστασης Payphone Storytellers από τον καλλιτέχνη Amanullah Mojadidi, στο πλαίσιο του γενικότερου έργου του οργανισμού με σκοπό την παρουσίαση πειραματικών έργων από σύγχρονους καλλιτέχνες μπροστά σε κοινό στην Times Square.