Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Θρακικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού

Οργανισμός
Θρακικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Η δωρεά υποστηρίζει την εκπόνηση μελέτης και την κατόπιν εφαρμογή της για τη δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του έργου του Θρακικού Κέντρου Τέχνης & Πολιτισμού, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση των τεχνών στη Θράκη και τις γύρω περιοχές, στην προστασία της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και στη δημιουργία πολιτιστικών υποδομών στην περιοχή.