Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Thomas Edison State College

Οργανισμός
Thomas Edison State College
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Δωρεά για την υποστήριξη υποτροφιών για φοιτητές του Thomas Edison State College με σκοπό την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης.