Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

The Tipping Point Αστική Μη Κερδοσκοπική

Οργανισμός
The Tipping Point Αστική Μη Κερδοσκοπική
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υλοποίηση προγράμματος σε 20 σχολεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, για μαθητές, ηλικίας 12 έως 18 ετών. Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν με θέματα που αφορούν τη σωματική και ψυχική υγεία, την επαγγελματική σταδιοδρομία στην ιατρική και την έρευνα, τις υγιεινές συνήθειες και την πολιτική υγείας. Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος θα γίνει προσπάθεια δημιουργίας γεφυρών συνεργασίας μεταξύ των παιδιών και του SNF Nostos 2022, για να μοιραστούν την πολύτιμη οπτική τους.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2018
Ελλάδα
Παιδεία
2017
Ελλάδα