Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
The Spires Centre
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19
Website Οργανισμού
Δωρεά για την πρόσληψη ενός εργαζομένου (Tenancy Support Worker) στο Κέντρο Ημέρας του Spires στο Νότιο Λονδίνο, ο οποίος θα βοηθήσει το κέντρο να ανταποκριθεί στα αυξημένα αιτήματα για υποστήριξη έκτακτης ανάγκης, καθώς και να διασφαλίσει ότι οι υφιστάμενοι ωφελούμενοι θα συνεχίσουν να διαμένουν σε σταθερές δομές φιλοξενίας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2023
Ηνωμένο Βασίλειο
Κοινωνική Πρόνοια
2016
Ηνωμένο Βασίλειο