Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
The Smile Train
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2004
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Ενίσχυση για τη χρηματοδότηση χειρουργικών επεμβάσεων σε παιδιά που πάσχουν από χειλεοσχιστία και υπερωιοσχιστία στην Aφρική. Η δωρεά θα επιτρέψει στο Smile Train να υλοποιήσει μια σειρά προγράμματα. Το Smile Train έχει ως στόχο να συνεργαστεί με 20-30 νοσοκομεία της υπαίθρου, προκειμένου να προσφέρει ειδικό χειρουργικό εξοπλισμό για χειλεοσχιστία και υπερωιοσχιστία και να εκπαιδεύσει τους γιατρούς της περιοχής. Θα συνεργαστεί επίσης με συνεργάτη στην Ουγκάντα για την εξασφάλιση αερομεταφοράς (μέσω της αγοράς εξαθέσιου αεροπλάνου), προκειμένου να μεταφέρονται ταχύτερα τα παιδιά της Ουγκάντας και των γύρω περιοχών σε νοσοκομειακές μονάδες. Το επόμενο έτος, το Smile Train θα συνεργαστεί με πλωτό νοσοκομείο στις ακτές της Γκάνας, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα χρήσης μιας αίθουσας χειρουργείου. Επίσης το Smile Train θα διοργανώσει ιατρικό συμπόσιο στη Nιγηρία, προκειμένου να παρασχεθεί δωρεάν εκπαίδευση σε χειρούργους και ιατρικό προσωπικό. Το Smile Train ιδρύθηκε το 1999, με στόχο την εξασφάλιση θεραπείας σε παιδιά του αναπτυσσόμενου κόσμου που πάσχουν από χειλεοσχιστία και της υπερωιοσχιστία, εκπαιδεύοντας ιατρικό προσωπικό στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη ανεξάρτητη διεξαγωγή των επεμβάσεων αυτών.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2006
Πολλαπλές