Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

The New York and Presbyterian Hospital

Οργανισμός
The New York and Presbyterian Hospital
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2011
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την ανακαίνιση της παιδιατρικής μονάδας μεταναισθητικής φροντίδας στο Νοσοκομείο Παίδων Morgan Stanley του New York Presbyterian. Σκοπός, το νοσοκομείο να είναι σε θέση να φιλοξενήσει έναν αυξανόμενο αριθμό ασθενών και να βελτιώσει τη νοσοκομειακή εμπειρία για τους νεαρούς ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2019
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2016
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2015
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2001
Ηνωμένες Πολιτείες