Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

The Metropolitan Museum of Art

Οργανισμός
The Metropolitan Museum of Art
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της έκθεσης Η Πέργαμος και τα Ελληνιστικά Βασίλεια του Αρχαίου Κόσμου στο Μητροπολιτικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης το 2016, όπου παρουσιάζονται περισσότερα από 260 έργα, τα οποία δημιουργήθηκαν με τη στήριξη των βασιλικών αυλών των Ελληνιστικών Βασιλείων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αρχαία πόλη της Περγάμου.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2021
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2017
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2014
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2013
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2003
Ηνωμένες Πολιτείες