Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
The Manchester Museum
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει το δεύτερο στάδιο της ανάπτυξης της Απτικής Διαδραστικής Συσκευής, η οποία αποτελεί ένα βοήθημα που επιτρέπει σε επισκέπτες με αναπηρία να εξερευνήσουν και να αλληλεπιδράσουν με τρισδιάστατα αντικείμενα μέσα σε ένα τρισδιάστατο ψηφιακό περιβάλλον στο μουσείο χάρη στην απτική τεχνολογία ανάδρασης.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2011
Ηνωμένο Βασίλειο