Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
The INSP Foundation
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του κέντρου επιχειρηματικών πόρων του International Network of Street Papers Hub για την ενίσχυση επιχειρήσεων εφημερίδων δρόμου σε δεκάδες χώρες, με σκοπό τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και εκπαίδευσης για άστεγους και άνεργους.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2020
Ηνωμένο Βασίλειο
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Ηνωμένο Βασίλειο
Κοινωνική Πρόνοια
2009
Πολλαπλές