Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

The College and Community Fellowship, Inc.

Οργανισμός
The College and Community Fellowship, Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων του οργανισμού College and Community Fellowship, ο οποίος συνεργάζεται με αποφυλακισθείσες γυναίκες με σκοπό την ολοκλήρωση των σπουδών τους και, κατ' επέκταση, την ευημερία των ίδιων, των οικογενειών και των κοινοτήτων τους.