Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Tech Kids Unlimited
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων τεχνολογίας και ψηφιακών μέσων για νευροδιαφορετικούς μαθητές ηλικίας 7 έως 22 ετών. Μέσα από τα προγράμματα οι μαθητές διδάσκονται δεξιότητες πληροφορικής και ψηφιακής τέχνης, λαμβάνουν καθοδήγηση για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία τους, ενώ αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες ενίσχυσης της ψυχικής υγείας τους.