Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Tanenbaum Center for Interreligious Understanding

Οργανισμός
Tanenbaum Center for Interreligious Understanding
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη μιας σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων επαγγελματικής ανάπτυξης με θέμα τη Θρησκευτική Διαφορετικότητα στο Σχολείο, σε συνεργασία με τον οργανισμό Teaching Tolerance. Σκοπός, να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της ενσωμάτωσης της θρησκευτικής διαφορετικότητας στο πλαίσιο της σχολικής αίθουσας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2017
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2010
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2008
Ηνωμένες Πολιτείες