Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Tallberg Foundation
Τοποθεσία Οργανισμού
Σουηδία
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Σουηδία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη των λειτουργιών του Tällberg Foundation, καθώς και του βραβείου Eliasson Global Leadership Prize, το οποίο αναδεικνύει ηγέτες από κάθε τομέα σε όλο τον κόσμο, των οποίων το έργο είναι καινοτόμο, τολμηρό, σύμφωνο με τις παγκόσμιες αξίες και πανανθρώπινο στην προοπτική του.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2023
Σουηδία
Παιδεία
2023
Σουηδία
Παιδεία
2017
Σουηδία
Παιδεία
2016
Σουηδία
Παιδεία
2014
Σουηδία