Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
SynLab
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Γαλλία
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη της ψηφιακής πλατφόρμας επαγγελματικής ανάπτυξης για Γάλλους δασκάλους EtreProf, διάρκειας άνω των δύο ετών.