Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Σύλλογος Προώθησης της Ελληνικής Τεχνολογικής Επιχειρηματικότητας

Οργανισμός
Σύλλογος Προώθησης της Ελληνικής Τεχνολογικής Επιχειρηματικότητας
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την ίδρυση και τη λειτουργία για τρία έτη του ελληνικού παραρτήματος του Massachusetts Institute of Technology Enterprise Forum με σκοπό να προάγει την τεχνολογική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2016
Ελλάδα
Παιδεία
2015
Ελλάδα