Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής

Οργανισμός
Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
1998
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά παρέχει υποστήριξη σε εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτιστικές έρευνες στη Θράκη, τη Μακεδονία και την Ήπειρο, στο πλαίσιο του έργου της οργάνωσης για την έρευνα, καταγραφή και προώθηση της μουσικής παράδοσης της Βόρειας Ελλάδας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2007
Ελλάδα
Παιδεία
2002
Ελλάδα
Παιδεία
1998
Ελλάδα