Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ.)

Οργανισμός
Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ.)
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων του οργανισμού, ο οποίος παρέχει ιατρικά, ψυχολογικά και κοινωνικά προγράμματα αποκατάστασης σε ασθενείς με ανάγκες ψυχικής υγείας, εκπαίδευση και υποστήριξη σε φροντιστές, καθώς και εκπαίδευση για τον περιορισμό του στίγματος στο ευρύτερο κοινό.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2017
Ελλάδα