Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου

Οργανισμός
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη δημιουργία ενός κινητού εργαστηρίου πληροφορικής, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ολόκληρο το νησί της Χίου. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2011. Οι κύριοι στόχοι του ήταν να παρέχει εκπαίδευση στα μέλη του, να διαδώσει τη χρήση των υπολογιστών και της Πληροφορικής στους εκπαιδευτικούς των άλλων τομέων και, το σημαντικότερο, να αναβαθμίσει την ποιότητα της διδασκαλίας της Πληροφορικής στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.