Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Σύλλογος "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος"

Οργανισμός
Σύλλογος "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος"
Τοποθεσία Οργανισμού
Χαλάνδρι, Ελλάδα
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη εξόδων μισθοδοσίας προσωπικού διάρκειας δύο ετών στον Σύλλογο "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" με στόχο να μειωθεί ο αριθμός και η σοβαρότητα των παιδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα μέσω της εκπαίδευσης και της ιατρικής ετοιμότητας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2018
Ελλάδα
Υγεία & Αθλητισμός
2015
Ελλάδα
Υγεία & Αθλητισμός
2012
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2001
Ελλάδα