Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Swiss Institute
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19
Website Οργανισμού
Η δωρεά στηρίζει ένα συλλογικό ταμείο για την ενίσχυση δεκαπέντε οργανισμών στη Νέα Υόρκη με σκοπό, μεταξύ άλλων, να διευρύνουν την απήχηση στο κοινό του έργου καλλιτεχνών εν ζωή. Οι οργανισμοί αυτοί είναι οι εξής: Artists Space, Creative Time, The Drawing Center, Eyebeam, The Kitchen, The Laundromat Project, The Museum of Contemporary African Diasporan Arts, Performance Space New York, Printed Matter, Inc., Recess, SculptureCenter, Socrates Sculpture Park, Storefront for Art and Architecture, Swiss Institute, and White Columns.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2021
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2019
Ηνωμένες Πολιτείες