Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Storyville Center for the Spoken Word (d/b/a The Moth)

Οργανισμός
Storyville Center for the Spoken Word (d/b/a The Moth)
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει τον οργανισμό The Moth προκειμένου να υιοθετήσει την πρακτική της αφήγησης ιστοριών για την ενίσχυση της συλλογικής ψυχικής υγείας και ευεξίας των κοινοτήτων, σε συνεργασία με ειδικούς στους τομείς αυτούς. Σκοπός, η ενδυνάμωση της παρουσίας περιθωριοποιημένων ομάδων που έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2016
Ηνωμένες Πολιτείες