Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
StoryCorps
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων του οργανισμού StoryCorps, ο οποίος αποσκοπεί στο να διατηρήσει και να μοιραστεί τις ιστορίες της ανθρωπότητας προκειμένου να δημιουργήσει δεσμούς ανάμεσα στους ανθρώπους και να διαμορφώσει έναν πιο συμπονετικό κόσμο.