Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Starfish Foundation
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της ανάπτυξης των λειτουργικών υποδομών, καθώς και για την αποτελεσματική διαχείριση των εθελοντών στην εθελοντική οργάνωση Starfish, με σκοπό την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του νησιού μέσω της λειτουργίας του πρώην καταυλισμού προσωρινής διαμονής "Oxy", του κέντρου καταγραφής στη Μόρια και άλλων υπηρεσιών.