Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
St. Michael's Home
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της ετήσιας εκδήλωσης του St. Michael's Home για το 2022, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του οργανισμού που παρέχει φροντίδα σε ηλικιωμένους της ελληνορθόδοξης κοινότητας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2023
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2021
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2006
Ηνωμένες Πολιτείες