Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Spark MicroGrants
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ουγκάντα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει τον οργανισμό για την εφαρμογή ενός διετούς πιλοτικού προγράμματος στο Μπουλαμπούλι, στην Ανατολική Ουγκάντα, στο πλαίσιο της Συντονισμένης Συλλογικής Διαδικασίας Δράσης. Σκοπός του προγράμματος είναι η συγκέντρωση μελών της κοινότητας σε συναντήσεις του δήμου, προκειμένου να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό που αφορά στο χωριό, στη δημοκρατική διαδικασία εκλογής ηγεσίας, στην ίδρυση ενός αποταμιευτικού λογαριασμού για το χωριό και στην εφαρμογή ενός έργου, που θα επιλέξουν τα ίδια τα μέλη της κοινότητας και που θα καλυφθεί από τη δωρεά.