Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

South Bronx United, Inc.

Οργανισμός
South Bronx United, Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων, καθώς και για την ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης δεδομένων του οργανισμού South Bronx United, ο οποίος χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο ως εργαλείο για την προσωπική και την ακαδημαϊκή ανάπτυξη των νέων.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2013
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2011
Ηνωμένες Πολιτείες