Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
SoundWaters
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2004
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Website Οργανισμού
Η δωρεά παρέχει υποστήριξη στην 5η Διεθνή Διάσκεψη των Παιδιών για το Περιβάλλον του ΟΗΕ (United Nations International Children’s Conference on the Environment), η οποία συγκεντρώνει παραπάνω από 600 παιδιά από περισσότερες από 100 χώρες για τη διεξαγωγή σεμιναρίων, εργαστηρίων και εκπαιδευτικών εκδρομών που αφορούν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2006
Ηνωμένες Πολιτείες