Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Σωματείο "ΠΝΟΗ" ΦΙλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού

Οργανισμός
Σωματείο "ΠΝΟΗ" ΦΙλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων, διάρκειας ενός έτους, του οργανισμού, ο οποίος παρέχει υποστήριξη και ανακούφιση σε παιδιά και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, συμβάλλει στην εκπαίδευση του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού και χρηματοδοτεί τον ιατρικό εξοπλισμό στις νεογνικές και παιδιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2019
Ελλάδα
Υγεία & Αθλητισμός
2017
Πολλαπλές
Υγεία & Αθλητισμός
2016
Πολλαπλές
Υγεία & Αθλητισμός
2015
Πολλαπλές
Υγεία & Αθλητισμός
2012
Ελλάδα
Υγεία & Αθλητισμός
1998
Ελλάδα