Οργανισμός
San Antonio Food Bank
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη δημιουργία Pop-Up Markets, τα οποία θα βοηθήσουν στην παράδοση 360.000 κιλών τροφίμων σε 6.000 νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια, σε 40 τοποθεσίες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2020
Ηνωμένες Πολιτείες