Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Sala 1
Τοποθεσία Οργανισμού
Ιταλία
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ιταλία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων
Δωρεά για την υποστήριξη της ελληνικής έκδοσης του Videozoom- μίας πρωτοβουλίας ανάδειξης της σύγχρονης video art- στην οποία έξι νέοι Έλληνες καλλιτέχνες παρουσιάζουν ένα δικό τους βίντεο που ανιχνεύει και καταγράφει την εμπειρία τους από τη σύγχρονη Ελλάδα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2015
Ιταλία