Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Safe Water Sports
Τοποθεσία Οργανισμού
Μαρουσι, Ελλάδα
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη μιας εκστρατείας εκπαιδευτικής ενημέρωσης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης με σκοπό την προώθηση προτύπων ασφαλούς συμπεριφοράς στις υδάτινες δραστηριότητες αναψυχής, την πρόληψη ατυχημάτων και την ενδυνάμωση ενός θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια στο νερό στην Ελλάδα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2018
Ελλάδα