Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Safe Horizon
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη του προγράμματος Streetwork του οργανισμού με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, προγραμμάτων κοινωνικής δραστηριοποίησης και παραπεμπτικών για στέγαση σε άστεγους νέους που βρίσκονται υπό τις προβληματικές συνθήκες του δρόμου.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2013
Ηνωμένες Πολιτείες