Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Royal Philharmonic Orchestra Limited

Οργανισμός
Royal Philharmonic Orchestra Limited
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά στηρίζει το πρόγραμμα STROKESTRA, το οποίο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαδικασίας αποκατάστασης μετά από εγκεφαλικό για τους ασθενείς και τους φροντιστές τους, μέσα από δημιουργικές μουσικές ομάδες με επαγγελματίες μουσικούς, καθώς και ειδικά προσαρμοσμένες μουσικές τεχνικές.