Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Royal Mencap Society
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Βρέφη / Μικρά παιδιά (0-5 ετών)
Δωρεά για την υποστήριξη ενός διετούς πιλοτικού προγράμματος που περιλαμβάνει πολυαισθητηριακές εξειδικευμένες συνεδρίες αφήγησης ιστοριών για παιδιά με μαθησιακές αναπηρίες. Σκοπός, να βελτιωθεί ο αλφαβητισμός των παιδιών σε πρώιμο στάδιο και οι γονείς να εφοδιαστούν κατάλληλα προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τεχνικές παιχνιδιού με βάση την αφήγηση ιστοριών και να έχουν με τα παιδιά τους χρόνο για ανάγνωση, εξασφαλίζοντάς τους ένα βοηθητικό περιβάλλον στο σπίτι που τα ωφελεί. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης, στην πρώιμη διάγνωση της αναπηρίας και εξερευνά τεχνικές αφήγησης ιστοριών που περιλαμβάνουν όλους τους δέκτες για βιβλιοθήκες και χώρους της κοινότητας, σε συνδυασμό με εκπαιδευτικές δράσεις για την επίγνωση των μαθησιακών αναπηριών.