Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Row New York
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη μαθητών γυμνασίου και λυκείου της Νέας Υόρκης, προκειμένου να καλλιεργήσουν την αυτοπεποίθηση και το εργασιακό τους ήθος, μέσω μαθημάτων ανταγωνιστικής κωπηλασίας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2016
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2012
Ηνωμένες Πολιτείες