Οργανισμός
Room to Read
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του έργου του οργανισμού Room to Read στη Σρι Λάνκα, και συγκεκριμένα για την υλοποίηση προγράμματος αλφαβητισμού για μαθητές δημοτικού και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για κορίτσια. Το πρόγραμμα αλφαβητισμού παρέχει υλικό σε δασκάλους, εκδίδει βιβλία σε τοπικές γλώσσες, προσφέρει βιβλία σε βιβλιοθήκες, ενώ το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κορίτσια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχει εκπαίδευση και οικονομική υποστήριξη και τις βοηθάει στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων.