Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Rocking the Boat
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κατασκευή ενός πλοίου σε συνεργασία με το Stevens Institute of Technology στο πλαίσιο του έργου του Rocking the Boat, το οποίο διοργανώνει μετασχολικά και θερινά προγράμματα για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χαμηλού εισοδήματος, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να μάθουν πώς να κατασκευάζουν σκάφη, καθώς και πλοήγηση και ιστιοπλοΐα. Η συνεργασία θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αντιγράφου σε φυσικό μέγεθος του πρώτου ατμόπλοιου Little Juliana του συνταγματάρχη John Stevens.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2016
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2010
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2008
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2006
Ηνωμένες Πολιτείες