Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Rockefeller Philanthropy Advisors

Οργανισμός
Rockefeller Philanthropy Advisors
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει την πρωτοβουλία του ιδρύματος Rockefeller Philanthropy Advisors, για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των ιδρυμάτων διεθνώς, για την αξιοποίηση των πόρων τους, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, την ενίσχυση της γνώσης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των ιδρυμάτων και την ανάπτυξη των φιλανθρωπικών δράσεών τους.