Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Revson Foundation
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την πραγματοποίηση των βραβείων NYC Neighborhood Library Awards από το Charles H. Revson Foundation με σκοπό την ανάδειξη τοπικών βιβλιοθηκών που παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες στις κοινότητες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2017
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2014
Ηνωμένες Πολιτείες