Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Recess
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη της πρωτοβουλίας Assembly του οργανισμού Recess για την παροχή καλλιτεχνικών προγραμμάτων σε νέους ανθρώπους με σκοπό την αποφυγή συμπεριφορών που οδηγούν σε φυλάκιση και επιβαρυμένο ποινικό μητρώο.