Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Questbridge
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Δωρεά για την υποστήριξη των βραβείων Quest for Excellence, τα οποία δημιουργούν ευκαιρίες, παρέχουν πόρους όπως κινητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αποζημιώνουν κόστη τεστ και εγγραφών και προσφέρουν υποτροφίες για θερινά προγράμματα σε μαθητές χαμηλού εισοδήματος με σκοπό την πρόσβαση σε σπουδές στα καλύτερα κολέγια των Η.Π.Α.