Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Queens Community House

Οργανισμός
Queens Community House
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη του οργανισμού για την πρόσληψη ενός Συντονιστή Οικογενειακής Υποστήριξης με σκοπό τη διαχείριση περιπτώσεων οικογενειών που αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα και έχουν ανάγκη από έκτακτη ανακούφιση σχετικά με τη στέγαση, τη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων, την υγεία, την ψυχική υγεία, την εκπαίδευση, την απώλεια εργασίας, τα προνόμια, την υπηκοότητα και άλλα.