Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης

Οργανισμός
Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης
Τοποθεσία Οργανισμού
Σπάρτη, Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Η δωρεά καλύπτει την επισκευή και ανακαίνιση του παρατηρητηρίου φωτιάς που βρίσκεται στην κορυφή του Αγίου Ιωάννη, στον Πάρνωνα, το οποίο χρησιμοποιείται καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.