Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Pursuit
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του οργανισμού Pursuit. Σκοπός της δωρεάς είναι η δημιουργία οικονομικών ευκαιριών για δεκάδες ενήλικες που απασχολούνται σε τεχνικά επαγγέλματα προκειμένου να διευκολυνθεί η επαγγελματική μετάβασή τους στους τομείς της ανάπτυξης λογισμικού και της τεχνολογίας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2017
Ηνωμένες Πολιτείες