Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Puppies Behind Bars
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Δωρεά για τη στήριξη της 20ης επετείου του Puppies Behind Bars, καθώς και του γενικότερου έργου του οργανισμού που μαθαίνει σε φυλακισμένους να εκπαιδεύουν σκύλους-βοηθούς.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2000
Ηνωμένες Πολιτείες