Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ψυχογηριατρική Εταιρεία "Ο Νέστωρ"

Οργανισμός
Ψυχογηριατρική Εταιρεία "Ο Νέστωρ"
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Τρίτη και τέταρτη ηλικία (+65)
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Η δωρεά καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα- διάρκειας ενός έτους- της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας "Ο Νέστωρ", τα έξοδα διαβίωσης των ασθενών, καθώς και τις υπηρεσίες για εξωτερικούς ασθενείς μέσω της πρωτοβουλίας Φροντίδας στο Σπίτι του οργανισμού, ο οποίος παρέχει στέγη σε περισσότερους από τριάντα ηλικιωμένους με άνοια και άλλα προβλήματα υγείας λόγω γήρατος.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2018
Ελλάδα
Υγεία & Αθλητισμός
2015
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2005
Ελλάδα